Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Axustes pola limitación na deducibilidad de gastos financeiros

En aplicación do disposto no artigo 16 da LIS, o contribuínte deberá realizar unha serie de axustes nas casas [00363] e [00364] «Axustes pola limitación na deducibilidad en gastos financeiros (art.º 16 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • No período impositivo en que contabilícense os gastos financeiros netos, o contribuínte deberá realizar un axuste positivo na casa [00363] polo importe deses gastos que non sexan deducibles.

  • Cando en períodos impositivos posteriores os devanditos gastos sexan deducibles, o contribuínte realizará axustes negativos na casa [00364] polo importe destes.