Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Limitación na deducibilidad de gastos financeiros

O artigo 16 da LIS establece unha serie de límites á deducibilidad dos gastos financeiros como se detalla a continuación.En relación con este artigo, hai que ter en conta a Resolución do 16 de xullo de 2012 (BOE do 17 de xullo) ditada pola Dirección Xeral de Tributos, co obxecto de delimitar os criterios interpretativos na aplicación da limitación na deducibilidad dos gastos financeiros regulada no entón vixente artigo 20 do RDLeg.4/2004.

  1. Gastos financeiros deducibles
  2. Aplicación da limitación na deducibilidad dos gastos financeiros
  3. Excepcións á aplicación da limitación na deducibilidad dos gastos financeiros
  4. Axustes pola limitación na deducibilidad de gastos financeiros
  5. Cumprimentación do cadro «Limitación na deducibilidad de gastos financeiros» (páxina 20 do modelo 200)
  6. Exemplo