Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.1. Control da fraude tributaria e aduaneira

A Axencia Tributaria desenvolveu, durante 2016, actuacións de prevención e control para asegurar a correcta aplicación do sistema tributario e aduaneiro, que teñen como principal característica o seu carácter planificado e programado. Así, cada ano, apróbase un Plan Anual de Control Tributario e Aduaneiro, ao que a Lei Xeral Tributaria atribúe carácter reservado sen prexuízo da difusión das directrices xerais que o inspiran. As directrices xerais do Plan Anual de Control Tributario e Aduaneiro de 2016 aprobáronse por Resolución da Dirección Xeral da Axencia Tributaria do 22 de febreiro de 2016 (BOE do 23 de febreiro).

A eficacia da loita contra a fraude descansa, en boa medida, nunha axeitada identificación dos riscos fiscais e selección dos contribuíntes que serán obxecto de control. Esta selección eficiente dos obrigados tributarios que incorreron en riscos fiscais é posibles grazas ao avanzado sistema de información de que dispón a Axencia Tributaria sobre os bens, dereitos, rendas ou actividades dos obrigados tributarios; estes datos non só obtéñense das súas propias declaracións ou das declaracións presentadas por terceiros, senón tamén dos acordos de obtención ou intercambio de información subscrita con outras Administracións Públicas nacionais e internacionais así como das actuacións selectivas de captación de información sobre determinados contribuíntes, sectores ou actividades.

A continuación, éxpónse as actuacións máis destacadas de prevención e control realizado en execución do Plan Anual de Control Tributario e Aduaneiro de 2016.

  1. 4.1.1. Control selectivo e investigación
  2. 4.1.2. Control extensivo
  3. 4.1.3. Fase recadadora
  4. 4.1.4. Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
  5. 4.1.5. Colaboración coas administracións tributarias das comunidades autónomas de réxime común para o control dos tributos estatais cedidos