Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

2.1.3 Classificació de les activitats

Imatge decorativa

La relació ordenada d'activitats recollides en les tarifes de l'IAE ha procurat ajustar-se a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques que elabora l'Institut Nacional d'Estadística per a classificar les empreses i els establiments d'un país en categories homogènies.

La classificació de les activitats en les tarifes de l'IAE s'ha de realitzar d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, on s'agrupen en 3 seccions:activitats empresarials (secció 1a), professionals (secció 2a) i artístiques (secció 3a).I dins de cada secció, en divisions, en agrupacions, en grups i en epígrafs amb la descripció, contingut i quota de cada activitat.

En el model 036 o 037 s'ha de consignar l'epígraf que li corresponga.

Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques - Institut Nacional d'EstadísticaReal Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre,

por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Enllaç al cercador d'activitats econòmiques