Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Quadre-resum d'integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi

Les operacions d'integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi que han sigut comentades es recullen, de forma gràfica, en el quadre següent:

quadre que recull les operacions comentades