Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deducció per lloguer de l'habitatge habitual: Règim transitori

Normativa: Disposició transitòria quinzena Llei IRPF ; Arts. 67.1, 68.7 i 77.1 Llei IRPF, en la seua redacció en vigor a 31 de desembre de 2014.

  1. Règim transitori
  2. Exemple: deducció per lloguer d'habitatge habitual