Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Article 38 LIS "Deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat "

L'article 38 de la LIS inclou la  deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat .

Imports deduïbles

Esta deducció determina les següents quantitats deduïbles en funció del grau de discapacitat dels treballadors:

  • 9.000 euros per cada persona/any d'incremente de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100, contractats pel contribuent experimentat durant el període impositiu, pel que fa a la plantilla mitja de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediatament anterior.
  • 12.000 euros per cada persona/any d'incremente de la mitjana de plantilla de treballadors, amb les mateixes condicions, si el grau de discapacitat és igual o superior al 65 per 100.

Incompatibilitat

A més, es manté la incompatibilitat en el còmput de treballadors contractats entre esta deducció i l'aplicació de la llibertat d'amortització amb creació de llocs de treball establida per a les entitats de reduïda dimensió establida en l'article 102 de LIS Vegeu respecte d'això el Capítol 7.