Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deducció per maternitat i incremente addicional per despeses de custòdia

Normativa: Arts. 81 Llei IRPF i 60 Reglament

  1. Deducció per maternitat
  2. Incremente addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
  3. Exemple. Deducció per maternitat i incremente per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats