Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Increment addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats

L'import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins i tot en 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tinga de dret la mateixa haguera satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.

Important: a diferència de la deducció general per maternitat els contribuents amb dret a l'aplicació de l'increment addicional per despeses de custòdia no poden sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada, sinó que hauran de sol·licitar l'increment que corresponga directament en la declaració del IRPF.

  1. Requisits i condicions per a aplicar l'increment addicional
  2. Quantia de l'increment addicional
  3. Límits de la deducció
  4. Aplicació de la deducció en la declaració de l'IRPF