Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

F) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció de la relació laboral per mort, jubilació o incapacitat de l'empresari

Estan exemptes les indemnitzacions per estes causes que no excedisquen de l'import equivalent a un mes de salari.