Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis

Normativa:Art. 25.2 Llei IRPF