Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic client no vinculat

Normativa:Arts.32.2.1º i 2n Llei IRPF i 26 Reglament