Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 5:Altres treballs, servicis i activitats accessoris realitzats per agricultors o ramaders, que estiguen exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA (REAGP)

No es pot realitzar cap tipus de comentari sobre esta activitat.