Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 8:Aprofitaments que corresponguen al cedent en les activitats forestals desenvolupades en règim de parceria

Segons el disposat en el Codi Civil, el contracte de parceria es regix, entre altres disposicions, per les relatives al contracte de societat.Per tant, en la mesura que el cedent assumisca una part dels riscos i responsabilitats derivats de l'explotació, la normativa tributària li atribuïx la consideració d'empresari agrari o cultivador directe.