Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Capítol 10.Obligacions formals dels subjectes passius del IVA:Factures i Llibres Registre