Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions en matèria de Llibres Registre en el IVA

En este capítol es recullen les obligacions de registre dels subjectes passius acollits al règim general de l'Impost sobre el Valor Afegit.Per a veure les variacions en matèria de registre dels règims especials de l'Impost, consulte el capítol 6 i el capítol 7 d'este Manual pràctic.

  1. Obligacions comptables dels subjectes passius
  2. Excepcions a l'obligació d'administració de llibres
  3. Els Llibres Registre de IVA
  4. Contingut dels documents registrals
  5. Requisits formals
  6. Rectificació de les anotacions comptables
  7. Obligats al SII en el curs de l'exercici