Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Formes de presentació

ModelPer ingressarPer retornarA compensar o sense activitat
303 La presentació serà amb caràcter general per via electrònica.
No obstant això, quan els subjectes passius no obligats a la utilització del certificat electrònic, presenten el model 303 en format imprés generat mitjançant la utilització del servici d'impressió ubicat en la Sede electrònica, la predeclaració es presentarà:
En qualsevol entitat de depòsit situada en territori espanyol que actue com a col·laboradora en la gestió recaptatòria. En l'entitat de depòsit situada en territori espanyol que actue com a col·laboradora en la gestió recaptatòria on es desitge rebre la devolució o en la Delegació o Administració de l'AEAT corresponent al domicili fiscal del declarant. Per correu certificat o entrega personal en la Delegació o Administració de l'AEAT corresponent al domicili fiscal del declarant.
322, 353, 369, 308, 341 S'establix la presentació obligatòria per via electrònica per a estos models
309 La presentació serà amb caràcter general per via electrònica.
No obstant això, quan els subjectes passius presenten el model 309 en format imprés generat mitjançant la utilització del servici d'impressió ubicat en la Sede electrònica la predeclaració es presentarà:
En qualsevol entitat de depòsit situada en territori espanyol que actue com a col·laboradora en la gestió recaptatòria. --- ---
390 Electrònicament per Internet