Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Transcurs del termini de dotze mesos sense que el destinatari inicial o el substitut adquirisca els béns

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destí en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, els béns no siguen adquirits pel destinatari inicial o pel substitut, ni hagen sigut retornats al territori d'aplicació de l'Impost, es produirà una operació assimilada a una entrega de béns a títol onerós en el territori d'aplicació de l'Impost.

Des d'una altra òptica, en el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a este territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, no siguen adquirits pel destinatari inicial o pel substitut, ni hagen sigut retornats a este Estat membre, es produirà una adquisició intracomunitària de béns en el territori d'aplicació de l'Impost.