Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

C) Operacions posteriors a la transferència

  1. Venda a l'empresari habilitat per a adquirir els béns en virtut de l'acord
  2. Substitució del destinatari inicial dels béns transferits
  3. Transcurs del termini de dotze mesos sense que el destinatari inicial o el substitut adquirisca els béns
  4. Expedició dels béns a un altre país
  5. Venda dels béns a persona diferent del destinatari inicial o substitut
  6. Destrucció, pèrdua o robe
  7. Incompliment dels requisits