Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca

Este règim es caracteritza  perquè els empresaris o professionals inclosos en el mateix no tenen obligació de repercutir ni d'ingressar l'impost. Al no poder deduir l'IVA suportat en les seues adquisicions, tenen dret a obtindre una compensació a preu fet tota vegada que venen els seus productes. Esta compensació és deduïble per l'empresari que la paga.

  1. Funcionament
  2. Requisits
  3. No-aplicació del règim especial
  4. Càlcul i reintegre de la compensació
  5. Obligacions formals
  6. Comence o cessació en l'aplicació del règim especial