Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pagament del deute tributari de l'Impost sobre Societats

Regulació: Article 125.1 LIS

Els contribuents, al temps de presentar la seua declaració, hauran de determinar el deute corresponent i ingressar-la al lloc i en la forma determinats pel Ministre d'Hisenda (actualment, Ministra d'Hisenda i Funció Pública).

A estos efectes, podem distingir les següents modalitats de pagament:

  1. Pagament del deute tributari en entitats col·laboradores
  2. Pagament del deute tributari mitjançant lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol