Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pagament del deute tributari de l'impost sobre societats

Regulació: Article 125.1 LIS

Els contribuents, a l'hora de presentar la seua declaració, hauran de determinar el deute corresponent i ingressar-la en el lloc i en la forma determinats pel Ministre d'Hisenda (actualment, Ministra d'Hisenda i Funció Pública).

A estos efectes, podem distingir les següents modalitats de pagament:

  1. Pagament del deute tributari en entitats col·laboradores
  2. Pagament del deute tributari mitjançant entrega de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol