Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per inversions en producció i exhibició d'espectacles en visc d'arts escèniques i musicals

Regulació: Article 36.3 LIS

  • Per a aplicar la deducció per les despeses realitzades a les Canarias en la producció i exhibició d'espectacles en visc d'arts escèniques i musicals, les entitats hauran de complir els requisits generals establits per a estes deduccions en l'article 36.3 de la LIS.

  • Els percentatges de deducció establits en l'article 36.3 de la LIS s'incrementaran segons el que disposa l'article 94.1 a) de la Llei 20/1991, pel que s'aplicarà el tipus del 40 per cent.

  • La disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994 establix amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, un límit específic per a esta deducció, indicant que el seu import no podrà ser superior al resultat d'incrementar en un 80 per cent l'import màxim recollit en l'article 36.3 de la LIS, quan es tracti de despeses realitzades a les Canarias. Per tant, l'import màxim d'esta deducció serà de 900.000 euros (500.000 euros x 1,8).