Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per inversions en producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals

Regulació:Article 36.3 LIS

  • Per a aplicar la deducció per les despeses realitzades a les Canàries a la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals, les entitats hauran de complir els requisits generals establits per a estes deduccions en el article 36.3 del LIS.

  • Els percentatges de deducció establits a l'article 36.3 del LIS s'incrementaran segons el disposat en el article 94.1 a) de la Llei 20/1991, pel que s'aplicarà el tipus del 40 per cent.

  • La disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994 establix amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, u límit específic per a esta deducció, indicant que el seu import no podrà ser superior al resultat d'incrementar en un 80 per cent l'import màxim recollit a l'article 36.3 del LIS, quan es tracte de despeses realitzades a les Canàries.Per tant, l'import màxim d'esta deducció serà de 900.000 euros (500.000 euros x 1,8).