Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions per a incentivar la realització determinades activitats

Les entitats amb domicili fiscal a les Canàries, tenen dret a aplicar les deduccions regulades al Capítol IV del Títol VI de la LIS per les inversions realitzades i que romanguen a l'Arxipèleg canari, amb les especialitats recollides a l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries, consistents en l'aplicació d'uns percentatges i límits de deducció incrementats respecte als establits en el Règim General de deduccions.