Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deduccions per a incentivar la realització determinades activitats

Les entitats amb domicili fiscal a les Canarias, tenen dret a aplicar les deduccions regulades en el Capítol IV del Títol VI de la LIS per les inversions realitzades i que romanguen en l'Arxipèlag canari, amb les especialitats recollides en l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias, consistents en l'aplicació d'uns percentatges i límits de deducció incrementats pel que fa als establits en el Règim General de deduccions.

  1. Especialitats
  2. Àmbit d'aplicació de les especialitats
  3. Aspectes generals dels límits incrementats. Exemples
  4. Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats que s'apliquen a les Canarias