Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats que s'apliquen a les Canàries

El article 94.1.a) de la Llei 20/1991 establix que els tipus aplicables sobre les inversions realitzades seran superiors en un 80 per cent als del règim general, amb un diferencial mínim de 20 punts percentuals, per la qual cosa, per a calcular el tipus aplicable a cada una de les següents deduccions, s'escollirà el més gran del qual resulte de multiplicar per 1,8 o de sumar al tipus en qüestió 20 punts percentuals.

Recorde:

Este increment de tipus només s'aplicarà sobre el nou sistema de deduccions establit al Capítol IV del Títol VI de la LIS, allà on siga equivalent amb el sistema de deduccions de l'article 26 de la Llei 61/1978.

A continuació, es detallarà la forma en què s'apliquen les deduccions generals regulades en la LIS en relació amb les inversions realitzades a les Canàries, fent menció especial als tipus incrementats i a les especialitats dels límits:

  1. Deducció per activitats d'investigació i desenvolupament
  2. Deducció per activitats d'innovació tecnològica
  3. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles
  4. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques estrangeres
  5. Deducció per inversions en producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals
  6. Deducció per creació d'ocupació
  7. Deducció per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat