Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per activitats d'innovació tecnològica

Regulació:Article 35.2 LIS

  • Sobre esta deducció no s'apliquen els percentatges incrementats de l'article 94.1 a) de la Llei 20/1991, ja que la disposició addicional tretzena de la Llei 19/1994 establix que s'aplicarà el 45 per cent a la deducció per activitats d'innovació tecnològica que es realitzen a les Canàries i complisquen els criteris establits per a estes deduccions en el article 35.2 del LIS.

  • No obstant això, la deducció per activitats d'innovació tecnològica continua aplicant-se a les Canàries conforme al Règim de deducció vigent en el moment de la derogació de l'article 26 de la Llei 61/1978 amb les especialitats introduïdes per l'article 94 de la Llei 20/1991.Per tant, encara que la disposició addicional tretzena de la Llei 19/1994 establix que a esta deducció no se li aplicarà el disposat a l'article 94.1.a) de la Llei 20/1991 sobre els tipus incrementats, sí que s'aplicaran els límits incrementats de l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991, pel que està deducció estaria subjecta al límit conjunt del 60/90 o del 70/100 (La Palma, La Gomera i El Hierro) per cent.

    En el cas que el contribuent exercisca la opció prevista a l'article 39.2 del LIS, estes deduccions no estaran subjectes al límit conjunt del 60/90 o del 70/100 (La Palma, La Gomera i El Hierro) per cent establit a l'article 94.1 b) del LIS.