Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per activitats d'innovació tecnològica

Regulació: Article 35.2 LIS

  • Sobre esta deducció no s'apliquen els percentatges incrementats de l'article 94.1 a) de la Llei 20/1991, ja que la disposició addicional tretzena de la Llei 19/1994 establix que s'aplicarà el 45 per cent a la deducció per activitats d'innovació tecnològica que es realitzen a les Canarias i complisquen els criteris establits per a estes deduccions en l'article 35.2 de la LIS.

  • No obstant això, la deducció per activitats d'innovació tecnològica continua aplicant-se a les Canarias conforme al Règim de deducció vigent en el moment de la derogació de l'article 26 de la Llei 61/1978 amb les especialitats introduïdes per l'article 94 de la Llei 20/1991. Per tant, encara que la disposició addicional tretzena de la Llei 19/1994 establix que a esta deducció no se li aplicarà el que disposa l'article 94.1.a) de la Llei 20/1991 sobre els tipus incrementats, sí s'aplicaran els límits incrementats de l'article 94.1. b) de la Llei 20/1991, pel que està deducció estaria subjecta al límit conjunt del 60/90 o del 70/100 (La Palma, La Gomera i El Hierro) per cent.

    En cas que el contribuent exercisca l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS, estes deduccions no estaran subjectes al límit conjunt del 60/90 o del 70/100 (La Palma, La Gomera i El Hierro) per cent establit en l'article 94.1 b) de la LIS.