Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per activitats de recerca i desenvolupament

Regulació: Article 35.1 LIS

  • Per a aplicar la deducció per activitats de recerca i desenvolupament que es realitzen a les Canarias, les entitats hauran de complir els requisits generals establits per a estes deduccions en l'article 35.1 de la LIS.

  • Sobre els percentatges establits en l'article 35.1 de la LIS per a les despeses de recerca i desenvolupament, s'aplicaran els percentatges incrementats de l'article 94.1.a) de la Llei 20/1991. La raó és que la deducció per activitats de recerca i desenvolupament continua aplicant-se a les Canarias conforme al Règim de deducció vigent en el moment de la derogació de l'article 26 de la Llei 61/1978 i amb les especialitats introduïdes per l'article 94 de la Llei 20/1991.

    A estos efectes, a les despeses en recerca i desenvolupament realitzats en l'exercici s'aplicarà el 45 per cent i als excessos de despeses pel que fa a la mitja dels realitzats en els dos anys anteriors, el 75,6 per cent. Així mateix, és deduïble el 28 per cent de les inversions en elements de l'immobilitzat material i intangible, exclosos els immobles i terrenys, sempre que estiguen afectes exclusivament a les activitats de recerca i desenvolupament. Finalment, existix una deducció addicional del 37 per cent aplicable a les despeses de personal corresponents a investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats de recerca i desenvolupament.

  • De la mateixa forma que s'incrementen els percentatges, també s'incrementaran els límits aplicables a esta deducció d'acord amb el que disposa l'article 94.1. b) de la Llei 20/1991, pel que estarà subjecta al límit conjunt del 60/90 o del 70/100 (La Palma, La Gomera i El Hierro) per cent.

    En cas que el contribuent exercisca l'opció prevista en l'article 39.2 de la LIS, estes deduccions no estaran subjectes al límit conjunt del 60/90 o del 70/100 (La Palma, La Gomera i El Hierro) per cent establit en l'article 94.1 b) de la LIS.