Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00016 Opció article 46.2 LIS

Marcaran esta casella els contribuents de l'Impost sobre Societats que siguen socis o membres d'una entitat sotmesa al règim tributari especial de les agrupacions d'interés econòmic, espanyoles o europees (AIE), o de les unions temporals d'empreses (UTE) regulat al Capítol II del Títol VII de la LIS, per a manifestar la opció, en la primera declaració que haja de fer efecte, en cas de realitzar la imputació a què es referix l'article 46.2 del LIS, en la mateixa data d'acabament del període impositiu de l'entitat participada sotmesa a este règim especial.

Esta opció s'haurà de mantindre durant tres anys.

Pot consultar les particularitats del règim tributari especial de les agrupacions d'interés econòmic i de les unions temporals d'empreses en el Capítol 9 d'este Manual pràctic.