Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00027 Base imposable negativa o zero

Marcaran esta casella aquelles entitats que, malgrat haver realitzat operacions, seu base imposable (casella [00552] de la pàgina 13 del model 200) siga  negativa o igual a zero durant el període impositiu objecte de declaració.