Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00027 Base Imposable negativa o zero

Marcaran esta casella aquelles entitats que, malgrat haver realitzat operacions, la seua base imposable (casella [00552] de la pàgina 13 del model 200) siga negativa o igual a zero en el període impositiu objecte de declaració.