Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00044 Contribuent que aplica deduccions de l'art.36.1 i 3 LIS amb finançament realitzat per un altre contribuent

Haurà de marcar esta casella el productor que aplique durant el període impositiu objecte de declaració, les deduccions per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental de l'article 36.1 de la LIS i per les despeses realitzades en la producció i exhibició d'espectacles en visc d'arts escèniques i musicals de l'article 36.3 de la LIS, quan la totalitat o part dels costos de la producció hagen sigut finançats per un altre contribuent en els termes establits en l'article 39.7 de la LIS.