Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00044 Contribuent que aplica deduccions de l'art. 36.1 i 3 LIS amb finançament realitzat per un altre contribuent

Haurà de marcar esta casella el productor que aplique en el període impositiu objecte de declaració, les deduccions per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental de l'article 36.1 de la LIS i per les despeses realitzades a la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals de l'article 36.3 del LIS, quan la totalitat o part dels costos de la producció hagen sigut finançats per un altre contribuent en els termes establits en el article 39.7 del LIS.