Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00059 Opcions arts. 39.2 i 39.3 LIS

Marcaran esta casella les entitats a les que resulte d'aplicació el tipus de gravamen previst en l'apartat 1 o en l'apartat 6 de l'article 29 de la LIS, i que segons el que disposa l'article 39.2 de la LIS, hagen optat per excloure a les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica regulades en els apartats 1 i 2 de l'article 35 de la LIS, dels límits conjunts establits en l'últim paràgraf de l'article 39.1 de la LIS (25/50 per cent), aplicant en el seu lloc un descompte del 20 per cent del seu import.

Estes entitats marcaran també esta casella en els casos en què, per insuficiència de quota en l'aplicació de les deduccions del paràgraf anterior, sol·liciten el seu abonament a l'Administració tributària durant el període objecte de la declaració, en els termes establits en l'article 39.2 de la LIS.

A més, marcaran esta casella les entitats que en el cas d'insuficiència de quota en l'aplicació de la deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres prevista en l'article 36.2 de la LIS, sol·liciten el seu abonament a l'Administració tributària durant el període objecte de declaració, en els termes establits en l'article 39.3 de la LIS.