Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00065 Bonificació personal investigador (RD 475/2014)

Hauran de marcar esta casella les petites i mitjanes empreses intensives en I+D+i que, d'acord amb el disposat al Reial Decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificacions en la Cotització a la Seguretat Social del personal investigador, poden compatibilitzar la bonificació en la cotització a la Seguretat Social prevista a l'esmentat Reial Decret, amb la deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica del article 35 de la LIS.