Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00071 Tipus gravamen reduït per a entitats de nova creació (art. 29.1 LIS)

Hauran de marcar esta casella les entitats de nova creació constituïdes a partir de l'1 de gener de 2015, que realitzen activitats econòmiques i tributen durant el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva i en el següent al tipus del 15 per cent, en els termes establits en l'article 29.1 de la LIS.