Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00072 Extinció d'entitat

Hauran de marcar esta casella aquelles entitats que no apliquen el límit establit a l'article 26.1 de la LIS per a la compensació de bases imposables negatives en el període impositiu objecte de declaració en el qual es produïsca la seua extinció.

Recorde:

En l'últim paràgraf de l'article 26.1 del LIS s'establix que el límit per a la compensació de bases imposables negatives establit en l'esmentat apartat, no s'aplicarà en el període impositiu en què es produïsca l'extinció de l'entitat, tret que la mateixa siga conseqüència d'una operació de reestructuració a la que resulte d'aplicació el règim fiscal especial establit al Capítol VII del Títol VII d'esta Llei.