Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00072 Extinció d'entitat

Hauran de marcar esta casella aquelles entitats que no apliquen el límit establit en l'article 26.1 de la LIS per a la compensació de bases imposables negatives durant el període impositiu objecte de declaració en el que es produïsca la seua extinció.

Recorde:

En l'últim paràgraf de l'article 26.1 de la LIS s'establix que el límit per a la compensació de bases imposables negatives establit en este apartat, no s'aplicarà durant el període impositiu en què es produïsca l'extinció de l'entitat, fora que la mateixa siga conseqüència d'una operació de reestructuració a la que resulte d'aplicació el règim fiscal especial establit en el Capítol VII del Títol VII d'esta Llei.