Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00073 Opció del 0,7% de la quota íntegra per a fins socials (DA 103ª Llei 6/2018)

Esta casella s'utilitzarà per a manifestar expressament la voluntat de destinar el 0,7 per cent de la quota íntegra de l'impost sobre societats a subvencionar activitats d'interés general considerades d'interés social, prevista en la disposició addicional centèsima tercera de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a 2018.

Poden utilitzar esta casella els contribuents període impositiu del qual finalitze a partir del 5 de juliol de 2018 (data de l'entrada en vigor de la citada Llei 6/2018).