Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00073 Opció del 0,7% de la quota íntegra per a finalitats socials (DONA 103a Llei 6/2018)

Esta casella s'utilitzarà per a manifestar expressament la voluntat de destinar el 0,7 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre Societats a subvencionar activitats d'interés general considerades d'interés social, prevista en la disposició addicional cent tresena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018.

Poden utilitzar esta casella els contribuents el període impositiu dels quals finalitze a partir del 5 de juliol de 2018 (data de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 6/2018).