Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00074 Contribuent que finança produccions amb dret a la deducció de l'art.36.1 i 3 LIS

Haurà de marcar esta casella el contribuent que, segons el que disposa l'article 39.7 de la LIS, acrediteu el seu dret a aplicar les deduccions previstes en els apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS per participar en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en visc d'arts escèniques i musicals realitzades per un altre contribuent, quan aporten quantitats en concepte de finançament, per a sufragar la totalitat o part dels costos de la producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats del mateix, de la qual propietat haurà de ser si més no de la productora. Estes aportacions es podran realitzar en qualsevol fase de la producció fins l'obtenció del certificat de nacionalitat.

Pot consultar les particularitats de la deducció aplicable al contribuent que participa en el finançament en el  Capítol 6 d'este Manual pràctic.

A tindre en compte:

A més de marcar la casella [00074], estos contribuents per poder aplicar la deducció prevista en els apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS, hauran de consignar en l'apartat «Informació addicional produccions cinematogràfiques espanyoles i espectacles en visc» de la pàgina 17 del model 200, el NIF del contribuent que realitza la producció o espectacle que financen.