Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00082 Societat matriu última grup multinacional

Marcaran esta casella les entitats que formen part d'un grup multinacional, independentment de la seua tributació en el règim de consolidació fiscal regulat en Capítol VI del Títol VII de la LIS, per a indicar si esta entitat declarant és l'entitat dominant o cap del grup multinacional.