Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00082 Societat matriu última grup multinacional

Marcaran esta casella les entitats que formen part d'un grup multinacional, amb independència de la seua tributació en el règim de consolidació fiscal regulat en Capítol VI del Títol VII de la LIS, per a indicar si l'esmentada entitat declarant és la entitat dominant o cap del grup multinacional.