Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00012 SOCIMI

Hauran de marcar esta casella les SOCIMI i les entitats residents en territori espanyol a les que es referix l'article 2.1 c) de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, tant durant el període impositiu en què estes entitats hagen optat (mitjançant la corresponent comunicació a la que es referix l'article 8.1 de la Llei 11/2009) per aplicar el règim especial, com durant els successius períodes en els que seguisquen aplicant el règim especial i que concloguen abans que es comunique la renuncia al règim.

Durant el període impositiu en què s'opte per aplicar el règim especial de les SOCIMI, estes entitats hauran de marcar també la casella [00064] «Règim fiscal entrada SOCIMI» de la pàgina 1 del model 200.