Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00012 SOCIMI

Hauran de marcar esta casella les SOCIMI i les entitats residents en territori espanyol a les quals es referix l'article 2.1 c) de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la que es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, tant en el període impositiu en què les esmentades entitats hagen optat (mitjançant la corresponent comunicació a què es referix l'article 8.1 de la Llei 11/2009) per aplicar el règim especial, com en els successius períodes en els quals continuen aplicant el règim especial i que concloguen abans que es comunique la renúncia al règim.

En el període impositiu en què s'opte per aplicar el règim especial de les SOCIMI, les esmentades entitats hauran de marcar també la casella [00064] «Règim Fiscal entrada SOCIMI» de la pàgina 1 del model 200.