Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00028 Tributació Conjunta Estat/Diput.Cdad.Forals

Marcaran esta casella les entitats que tributen conjuntament a l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o Comunitat Foral de Navarra.

Pot consultar les especialitats del règim de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o Comunitat Foral de Navarra en el Capítol 13 d'este Manual pràctic.