Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00003 Societat d'inversió de capital variable o fons d'inversió de caràcter financer

Marcaran esta casella les societats d'inversió de capital variable regulades en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, així com els fons d'inversió de caràcter financer prevists en esta Llei, a què resulta aplicable el tipus de gravamen de l'article 29.4 de la LIS.

També hauran de marcar esta casella els Fons d'Actius Bancaris.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar les pàgines 44 a 48 del model 200 relatives a les Institucions d'inversió col·lectiva, en lloc de les pàgines 3 a 11 d'este model.