Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Tipus d'entitat

 1. Casella 00001 Entitat sense finalitat de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002
 2. Casella 00002 Entitat parcialment exempta
 3. Casella 00080 Unions, federacions i confederacions de cooperatives
 4. Casella 00003 Societat d'inversió de capital variable o fons d'inversió de caràcter financer
 5. Casella 00004 Societat d'inversió immobiliària o fons d'inversió immobiliària
 6. Casella 00005 Comunitats titulars de muntes veïnals en mà comuna
 7. Casella 00011 Entitat de tinença de valors estrangers
 8. Casella 00013 Agrupació d'interés econòmic espanyola o Unió temporal d'empreses
 9. Casella 00014 Agrupació europea d'interés econòmic
 10. Casella 00017 Cooperativa protegida
 11. Casella 00018 Cooperativa especialment protegida
 12. Casella 00019 Reste de cooperatives
 13. Casella 00021 Establiment permanent
 14. Casella 00023 Gran empresa
 15. Casella 00024 Entitat de crèdit
 16. Casella 00025 Entitat asseguradora
 17. Casella 00031 Entitats de capital-risc
 18. Casella 00032 Societats de desenvolupament industrial regional
 19. Casella 00036 Societat de garantia recíproca o de reafianzamiento
 20. Casella 00048 Fons de pensions Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre
 21. Casella 00058 Mútua d'assegurances o Mutualitat de previsió social
 22. Casella 00060 Fons o actius de titulització
 23. Casella 00066 Entitat patrimonial
 24. Casella 00078 Diòcesi, província religiosa o entitat eclesiàstica que integra entitats menors d'elles dependents