Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00002 Entitat parcialment exempta

Marcaran esta casella les entitats que apliquen durant el període impositiu objecte de declaració el règim tributari especial de les entitats parcialment exemptes regulat en el Capítol XIV del Títol VII de la LIS.