Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00024 Entitat de crèdit

Hauran de marcar esta casella les entitats de crèdit que apliquen les normes de comptabilitat del Banc d'Espanya. Segons el que disposa l'article  29.6 de la LIS, estes entitats tributen al tipus del 30 per cent.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar les pàgines 27 a 33 del model 200 relatives a les Entitats sotmeses a les normes de comptabilitat del Banc d'Espanya, en lloc de les pàgines 3 a 11 d'este model.