Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00025 Entitat Asseguradora

Hauran de marcar esta casella les entitats asseguradores a les que resulte de aplicació obligatòria el Pla de Comptabilitat de les entitats asseguradores aprovat pel Reial Decret 1317/2008, de 24 de juliol.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar les pàgines 34 a 43 del model 200 relatives a les Entitats Asseguradores, en lloc de les pàgines 3 a 11 de l'esmentat model.