Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00025 Entitat asseguradora

Hauran de marcar esta casella les entitats asseguradores a les que resulte d'aplicació obligatòria el Pla de Comptabilitat de les entitats asseguradores aprovat pel Reial decret 1317/2008, de 24 de juliol.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar les pàgines 34 a 43 del model 200 relatives a les Entitats asseguradores, en lloc de les pàgines 3 a 11 d'este model.