Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00031 Entitats de capital-risc

Marcaran esta casella les entitats considerades de capital-risc segons el que disposa la Llei 22/2014, de 12 de novembre, reguladora del règim jurídic de les entitats de capital-risc, així com les entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió de tipus tancat.