Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00036 Societat de garantia recíproca o de reafianzamiento

Marcaran esta casella les societats de garantia recíproca règim jurídic del qual es troba regulat en la Llei 1/1994, d'11 de març, sobreu el Règim Jurídic de les Societats de Garantia Recíproca.

També hauran de marcar esta casella les societats de reafianzamiento regulades en la citada Llei 1/1994.

Este tipus de societats hauran de complimentar les pàgines 49 a 54 del model 200 relatives a les Societats de garantia recíproca, en lloc de les pàgines 3 a 11 d'este model.