Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00014 Agrupació europea d'interés econòmic

Hauran de marcar esta casella les agrupacions europees d'interés econòmic regulades pel Reglament (CEE ) núm. 2137/1985 del Consell, de 25 de juliol de 1985, a les que se'ls aplica el règim fiscal establit en els articles 43 i 44 de la LIS.

Este règim fiscal no serà aplicable durant el període impositiu en què l'agrupació europea d'interés econòmic realitze activitats diferents a les pròpies de seu objecte o les prohibides en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament CEE 2137/1985, de 25 de juliol.

Pot consultar les particularitats del règim tributari especial de les agrupacions europees d'interés econòmic en el Capítol 9 d'este Manual pràctic.