Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00014 Agrupació europea d'interés econòmic

Hauran de marcar esta casella les agrupacions europees d'interés econòmic regulades pel Reglament (CEE) núm. 2137/1985 del Consell, de 25 de juliol de 1985, a les que se'ls aplica el règim fiscal establit als articles 43 i 44 de la LIS.

Este règim fiscal no serà d'aplicació en el període impositiu en què l'agrupació europea d'interés econòmic realitze activitats diferents a les pròpies del seu objecte o les prohibides en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament CEE 2137/1985, de 25 de juliol.

Pot consultar les particularitats del règim tributari especial de les agrupacions europees d'interés econòmic en el Capítol 9 d'este Manual pràctic.