Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00058 Mútua d'assegurances o Mutualitat de previsió social

Hauran de marcar esta casella les mútues d'assegurances generals i les mutualitats de previsió social que tributen en l'impost sobre societats al tipus general de gravamen del 25 per cent  establit en l'article 29.1 de la LIS.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar les pàgines 34 a 43 del model 200 relatives a les Entitats asseguradores, en lloc de les pàgines 3 a 11 d'este model.