Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00058 Mútua d'assegurances o Mutualitat de previsió social

Hauran de marcar esta casella les mútues d'assegurances generals i les mutualitats de previsió social que tributen en l'Impost sobre Societats al tipus general de gravamen del 25 per cent establit a l'article 29.1 de la LIS.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar les pàgines 34 a 43 del model 200 relatives a les Entitats Asseguradores, en lloc de les pàgines 3 a 11 de l'esmentat model.