Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00048 Fons de pensions Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre

Hauran de marcar esta casella els fons de pensions constituïts i inscrits en els termes establits pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, i que segons el que disposa l'article  29.5  de la LIS tributen en l'impost sobre societats a un tipus de gravamen zero.