Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00048 Fons de pensions Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre

Hauran de marcar esta casella els fons de pensions constituïts i inscrits en els termes establits pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, i que segons el disposat a l'article 29.5 del LIS tributen en l'Impost sobre Societats a un tipus de gravamen zero.