Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00001 Entitat sense finalitat de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002

Marcaran esta casella les entitats parcialment exemptes que hagen optat per aplicar durant el període impositiu objecte de declaració, el règim fiscal especial de les entitats sense fins lucratius establit en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.