Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Entitats parcialment exemptes de l'article 9.2 de la LIS

Estaran parcialment exemptes de l'Impost aquelles entitats que opten per aplicar el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius regulat en el Títol II de la Llei 49/2002, sempre que complisquen una sèrie de requisits.

Les entitats sense fins lucratius tenen obligació de declarar per la totalitat de les seues rendes, exemptes i no exemptes :

  1. Relació d'entitats sense fins lucratius
  2. Requisits
  3. Opció al règim de les entitats sense fins lucratius
  4. Renuncia al règim de les entitats sense fins lucratius
  5. Església Catòlica i altres esglésies, confessions i comunitats religioses